Mjesečni sastanci Tima za provedbu projekta ˝Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukturena području aglomeracije Beli Manastir˝

Dana 19. lipnja 2023. u PEER centru u prigradskom naselju Šećerana održali su se mjesečni
koordinacijski sastanci Tima za provedbu projekta s Izvođačima radova na realizaciji projekta ˝Projekt
poboljšanja vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝, i to aktivnosti
Nadogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući izgradnju solarne sušionice mulja (u
daljnjem tekstu: UPOV BM) i Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir (u daljnjem
tekstu: Mreža).

 1. mjesečnom sastanku za Mrežu su nazočili slijedeći dionici:
 • Predstavnik Izvođača radova na Mreži, g. Andrija Bošnjak
 • Voditelj projekta g. Saša Radišić, pomoćnik voditelja projekta g. Milan Blagojević,
 • Stručni nadzor : Voditelj tima, FIDIC inženjer i glavni nadzorni inženjer g. Dario Bilonić, pomoćnici
  nadzornog inženjer gđa Marina Pavlović i g. Ivor Tomičić,
 • Predstavnici Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir: gđa. Tanja Bartolić i g. Tomislav Burgund
  administrator Naručitelja
  Nakon toga održan je 16. mjesečni sastanak za aktivnost izgradnje UPOV-a BM gdje
 • su uz gore
 • spomenute predstavnike Naručitelja, stručnog Nadzora i Voditelja projekta, sudjelovali:
 • g. Miljenko Čupić predstavnik Izvođača radova na Nadogradnji UPOV-a BM, g. Marko Perjan
  projektant na Nadogradnji UPOV-a BM, g. Furkan Kaya geodetski inženjer na Nadogradnji UPOV-a
  BM, g. Marko Kurtek predstavnik Izvođača radova na Nadogradnji UPOV-a BM, g. Vedran Žabka,
  projektant
 • str. Nadzor . g. Tomislav Puljić, nadzorni inženjer za građ. radove
  Tema sastanka je praćenje napretka u provedbi Projekta, podnošenje Izvještaja o do sada izvršenim
  projektnih aktivnostima te definiranje daljnjih koraka u provedbi Projekta.
  Na izgradnji sustava odvodnje MREŽA za komponente A- Branjin Vrh, komponenta B -Naselje
  Šumarina te komponenta D- Osječka i Popovačka ulica, radovi su gotovo završeni te će se tijekom
  ljetnih mjeseci pripremati dokumentacija za tehnički pregled, dok se radovi na komponenti Šećerana
  nastavljaju s planiranim završetkom do kraja godine.
  Na izgradnji UPOV-a BM trenutno traje faza projektiranja, predaja zahtjeva za ishođenje građevinske
  dozvole, stoga je planirani početak radova u trećem kvartalu ove godine.
Mjesečni sastanci Tima za provedbu projekta ˝Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukturena području aglomeracije Beli Manastir˝
Scroll to top