Najava tiskovne konferencije „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“

Tiskovna konferencija i posjet gradilištu u povodu završetaka radova na izgradnji sustava javne odvodnje Aglomeracije Beli Manastir, održati će se u utorak 06. veljače 2024. godine u Etnološkom centru baranjske baštine na adresi Ul. kralja Tomislava 70, 31300, Beli Manastirs početkom u 11,00 sati.

Izgradnja sustava javne odvodnje aglomeracije Beli Manastir, sufinancirana od strane EU, je započela je u ožujku 2021. godine, a završena u prosincu 2023. godine. Ukupna vrijednost izgradnje bez PDV-a iznosila je  39.014.732,60 HRK ( 5.178.144,88 EUR).

Izgradnja sustava javne odvodnje obuhvaća izgradnju u:

– dijelu Osječke i Popovačka ulica u Belom Manastiru gdje je izgrađena  razdjelna kanalizacijska mreža u duljine 1.22 km gravitacijskog kolektora, 0.29 km tlačnog cjevovoda i jedna crpna stanica

– prigradskom naselju Branjin Vrh gdje je izgrađeno 9,8 km gravitacijskog kolektora, 1,97 km tlačnog cjevovoda i 4 crpne stanice.

– dijelu prigradskog naselja Šećerana gdje je izgrađeno 96 km gravitacijskog kolektora, 0,23 km tlačnog cjevovoda i 2 crpne stanice.

– prigradskom naselju Šumarina gdje je izgrađeno je  3,44 km gravitacijskog kolektora, 1,41 km tlačnog cjevovoda i 5 crpnih stanica.

Izgradnjom sustava javne odvodnje omogućilo se priključenje 2210 stanovnika na području aglomeracije Beli Manastir na javni sustav odvodnje i pročišćavanja   što će osigurati kvalitetniji život stanovništva. Provedbom ovog Projekta ukupna priključenost na sustavu javne odvodnje Aglomeracije Beli Manastir povećat će se s procijenjenih 45% (4.573 stanovnika) na 86% (6.773 stanovnika).

Osim izgradnje sustava javne odvodnje, uz Nadzor nad gradnjom, Vođenjem Projekta te Promidžbe i vidljivosti, kroz Projekt se provode i slijedeće aktivnost:

  • započela je nadogradnja UPOV-a Beli Manastir uključujući izgradnju solarne sušionice mulja, čijom će se izgradnjom proširiti postojeći kapacitet od 8.000 ES na konačni kapacitet 16.000 ES te i povećati stupanj pročišćavanja otpadnih voda s trenutnog 2° pročišćavanja na 3° pročišćavanja uz izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda. Ukupna vrijednost izgradnje bez PDV-a iznosi 52.906.392,24 HRK ( 7.021.884,96 eura) a očekivano izvršenje Ugovora predviđa se do kraja 2025.g.
  • u kolovozu 2022.g. isporučen je radni stroj kombinirani rovokopač-utovarivač vrijednosti 92.634,37 eura bez PDV-a, dok se isporuka specijalnih vozila za održavanje sustava javne odvodnje, vrijednosti 510.888,00 eura bez PDV-a, očekuje u lipnju 2024.g.
  • izrađuje se  Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe, vrijednosti usluge 114.672,51 eura bez PDV-a
Najava tiskovne konferencije „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“
Scroll to top