Potpisan ugovor o uslugama izrade koncepcijskog rješenja smanjenja gubitka u sustavu vodoopskrbe na projektu ˝Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝

Dana 20. prosinca 2022. godine u prostorijama Baranjskog vodovoda d.o.o. potpisan je ugovor o uslugama izrade koncepcijskog rješenja smanjenja gubitka u sustavu vodoopskrbe na projektu ˝Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝.

Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti , objavljene dana 13.07.2022. godine u Električnom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2022/S 0F5-0027998, od pristigle dvije ponude, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda od zajednice ponuditelja Hidrotech d. o. o., Hidro-expert d.o.o., Rijekaprojekt – vodogradnja d. o. o.

Ugovor su potpisali direktor Baranjskog vodovoda g. Krunoslav Rob i predstavnik zajednice ponuditelja g. Đorđe Trbović.

Ovaj ugovor u vrijednosti od 864.000,00 kuna (bez PDV-a) predstavlja korak u realizaciji projekata poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir.

Svrha izrade Koncepcijskog rješenja je optimiziranje cijelog sustava u pogledu korištenja izvorišnih resursa, uštede energije, racionalizacija hidrauličkih odnosa u sustavu, povećanje sigurnosti vodoopskrbnih objekata te smanjenje gubitaka vode.

˝Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝ je sufinanciran iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost Projekta aglomeracije Beli Manastir iznosi 145.853.703,75 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi su 116.682.963,00 kuna, s tim da su bespovratna sredstva EU 84.133.031,72 kuna (72 %).

Potpisan ugovor o uslugama izrade koncepcijskog rješenja smanjenja gubitka u sustavu vodoopskrbe na projektu ˝Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir˝
Scroll to top