Veliki iskorak u kvaliteti komunalnog standarda

Održana je uvodna konferencija projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“.

U petak 30.07.2021. održana je uvodna konferencija projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ u Etnološkom centru baranjske baštine. Baranjski vodovod, nositelj, te grad Beli Manastir, kao partner, započeli su provedbu projekta financiranog iz fondova Europske unije. Uz pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Kohezijskog fonda Europske unije komunalni standardi grada Belog Manastira uskladit će se sa Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda Europske unije (dirketiva) te će se kroz sufinanciranje u stopi od 72,10% sveukupno prihvatljivih troškova, odnosno 84.133.031,00 od 116.682.963,00 kuna, postaviti 18 kilometara gravitacijskog cjevovoda, 3.9 kilometara tlačnog cjevovoda, 840 priključaka za domaćinstva uz izgradnju 12 crpnih stanica te nadogradnju Uređaja za pročišćivanje otpadnih voda. Projekt uključuje i nabavu komunalne opreme uz obuku i edukaciju zaposlenika.

Sveukupna vrijednost projekta je 145.583.703,75 kuna te će se razlika između prihvatljivih troškova i onih neobuhvaćenih uvjetima natječaja pokriti iz državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda, proračunskim sredstvima Grada Belog Manastira kao i sredstvima Baranjskog vodovoda prikupljenim iz naknade za razvoj.

Veliki iskorak u kvaliteti komunalnog standarda
Scroll to top